Organik Tekstil Belgelendirme

» AB sertifikasyon standardı IACB yeni sürümü Versiyon 13

AB sertifikasyon standardı IACB yeni sürümü Versiyon 13 yayınlandı. Bakınız Organik Tarım Yönetmelikleri.

» AB, organik üretim prensipleri ile uyumlu 39 yeni maddeye izin vermiştir.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.116.01.0008.01.ENG&toc=OJ:L:2016:116:TOC

» OCS versiyon 2.0

OCS versiyon 1.0'in yerine geçen OCS versiyon 2.0  Ocak 1, 2016'dan itibaren yürürlüktedir. OCS versiyon 1.0  Mart 4, 2013 tarihinde resmi olarak yayınlanmıştır. OCS versiyon 1.0'e göre sertifikalandırılmış yerler Ocak 1, 2017 tarihine kadar OCS...