Organik Tekstil Belgelendirme

» AB, organik üretim prensipleri ile uyumlu 39 yeni maddeye izin vermiştir.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.116.01.0008.01.ENG&toc=OJ:L:2016:116:TOC

» OCS versiyon 2.0

OCS versiyon 1.0'in yerine geçen OCS versiyon 2.0  Ocak 1, 2016'dan itibaren yürürlüktedir. OCS versiyon 1.0  Mart 4, 2013 tarihinde resmi olarak yayınlanmıştır. OCS versiyon 1.0'e göre sertifikalandırılmış yerler Ocak 1, 2017 tarihine kadar OCS...

» 160201_GlobalGap V.5_Değişiklikler_Özeti

Globalgap versiyon değişikliğiyle ilgili olarak belirlenen tarih 01.07.2016 dır. Bu nedenle müteşebbislerin Globalgap işletim sistemlerini güncellemeleri gerekmektedir. 30.06.2016 tarihine kadar Versiyon 4 e göre denetimi yapılmış olan...