Ana Sayfa etko Hakkımızda etko İletişim
  
Etko Tarımsal Ekolojik Kontrol Organizasyonu

Tarım kontrol
Buraya yazdıklarınız script tarafından swf niz ile değiştirilecektir.
Gezinti Bağlantılarını AtlaAna Sayfa

Etko

Etko Tarımsal

 ÇALIŞMA İLKELERİ TARAFSIZLIK TAAHÜDÜ ve İLGİ ÇELİŞKİSİ

YÖNETMELİKLER

TC Organik Tarım Yönetmeliği 27676/2010 tıklayınız:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14217&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tar%C4%B1m 

TC İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği 27778/2010 Tıklayınız:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14489&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tar%C4%B1m

AB Yönetmeliği 834/2007:   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:EN:PDF

 
AB komisyonu Organik Hayvancılık yetiştiriciliğinde hayvan besleme konusundaki yönetmeliğinde güncelleme yaptı. 
AB Yönetmeliği Güncellemesi Hayvancılık için tıklayınız:
 
Yeni AB İthal Yönetmeliği: Reg 1235/2008

ACB Standard “Equivalent European Organic Production and Processing Standard for Third Countries” Information:

ACB 2010 INFORMATION.pdf

V6 Jan15 IACBs Equivalent EU Standard revision

NOP Regulation  

http://www.ams.usda.gov

COR Canadian Organic Regyme:

COR 032-0310-2008-eng.pdf  

 

ETKO İtiraz & Şikayet ve Yaptırım Prosedürü için tıklayınız

GP 05 Appeals & Complaints & Disputes Info.pdf  

ETKO Hizmet Broşürleri için tıklayınız


GP 21 ITU Sertifikasyon Hizmetleri Brosuru.pdf 

GP 10 Sertifikasyon Hizmetleri Brosuru Rev06.2014050.pdf     

GP 10 General Information on ETKO Organic Certification Services REV 13.pdf
 

ETKO İş Akış Şeması için tıklayınız

ETKO Ücret tablosu için tıklayınız:

TI14 Fee Structure / UCRET TABLOSU.rev14.pdf

ETKO Tekstil Sertifikasyon Programı: ETKO Tekstil programı için Tekstil Bölümünü tıklayınız.  

ETKO Tarım ve Köyişleri Bakanlğının 11.04.2003 tarih ve PPD-ET-1/2003-2920 sayılı kararı ile ORGANİK TARIM'da kontrol ve sertifikasyon işlemleri için yetkilendirilmiştir. ETKO Tarım ve Köyişleri Bakanlığından 2006 yılında “İTU” İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliği çerçevesinde kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak yetki almıştır. Ayrıca TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumundan “İTU” kapsamında 2008 yılında akredite olmuştur. Bakınız www.tarim.gov.tr ve www.turkak.org.tr

ETKO Avrupa Birliği tarafından akredite edilen ilk Türk Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşudur. 

Bknz: Dosyalar/file/EC%201267-2011_3rd%20country%20CBs.pdf

Genel anlamda verimde sürekliliği sağlayan, insan ve çevre sağlığını tehdit eden kimyasal maddelerin kullanılmadığı, ve bu maddelerin kalıntılarının bulunmadığı besin değeri yüksek ürünlerin yetiştirildiği, toprak sağlığının düzeltildiği ve verimliliğinin sağlanarak korunduğu, çevrenin kirletilmeyip tahrip edilmediği ve mümkün olan en az enerji girdisiyle bir üretimin yapıldığı bir sistemdir. ETKO tarafından sertifikalandırılabilmek için üreticinin organic tarım uygulamaları için almış olduğu karar ve göstereceği çaba önemlidir. Üreticiler kimyasal girdilerden ziyade daha çok üretim tekniklerini kullanırlar. Bunlar ürün rotasyonu, organic hastalık ve zaralı mücadelesi, mekanik yabancı ot kontrolü, hayvan gübresi ve yeşil gübreleme uygulamalarının yapılması gibi tekniklerdir. Organik ürünlerin işlenmesi de yönetmeliklerce belirlenmiştir.

 

ETKO IOAS International Organic Accreditation Services organizasyonu tarafından ISO 65 Standardına göre akredite edilmiştir.

Bknz: http://www.ioas.org/certification_body/etko-ekolojyk-tarim-kontrol-organizasyonu-ltd-sti/

 

 

  AVRUPA BİRLİĞİ ORGANİK TARIM YÖNETMELİKLERİ VE İTHALAT-İHRACAT REJİMİ

Avrupa Birliği Standardları: 834/2007 and ve 889/2008

 
AB Komisyonu 2007 yılında AB 2092/91 Yönetmeliğini AB 834/2007 Temel Yönetmeliği ve 889/2008 olarak yeniden düzenledi.
 
Uygulama Kuralları.
 
Yeni uygulamalara göre AB Yönetmeliğinde ithalat rejimi yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca organik şarap, su ürünleri ve diğer bazı ürünlerinde sertifikasyonuyla ilgili yeni düzenlemeler getirmiştir.
Temel değişikliklerle ilgili daha detaylı bilgi için şu döküman incelenebilir: IFOAM AB Grup Dosyası - Yeni AB Organik Gıda ve Tarım Yönetmeliği AB 834/2008 Tarihçesi, Değerlenedirilmesi ve Yorumlanması)      
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/positions/pdf/IFOAMEU_dossier_new_regulation_en.pdf
 

 New Import Rules, Third Party Approval, and Certifier Equivalency

 ETKO'nun AB Eşdeğerlik Programı ISO 65 Kapsamında IOAS tarafından akredite edilmiştir. 

 International Organic Accreditation Service www.ioas.org. ETKO'nun AB Yönetmelikleriyle ilgili eşdeğerlik akreditasyonunu yürütmektedir.

AB tarafından eşdeğerlik alan ülkeler ve sertifikasyon kuruluşları yönetmelik bünyesinde yayınlandıktan bir yıl sonra mevcut ithal izni prosedürü otomatik olarak ortadan kalkacaktır. Eşdeğerlik hakkı kazanarak AB listesine giren sertifikasyon kuruluşları doğrudan ihracat belgesi düzenleyebilecektir. Bu durumda AB üyesi ülke yetkililerinin İthal İzni düzenlemesi prosedürünü ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte eşdeğerlik hakkı kazanmış sertifikasyon kuruluşlarının müteşebbisleri yeni AB Organik Ürün logosounu doğrudan işlenmiş ve paketlenmiş ürünlerin üzerinde kullanabileceklerdir. 
Yeni AB Logosu: AB 2010 Temmuz ayından itibaren kullanıma girecek olan AB logosu üzerinde çalışmalarını yürütmektedir. 
 
Detaylı Bilgi Kaynakları
IFOAM AB Grubu
Aşağıda adresi verilen standardlar ve bilgiler ilgilenenlere bir kaynak olacaktır. Eşdeğerlik programı çerçevesinde ETKO ile çalışan müteşebbisler yapmış oldukları üretim ve işlemelerde ETKO Avrupa Birliği Organik Programı ile belirlemiş olduğu standardlar ve prosedürleri referans almak durumundadırlar.  
Yeni AB İthal Yönetmeliği: Reg 1235/2008
AB Standardlarının IFOAM AB Grubu tarafından derlenmiş ve yayınlanmış dosyası yukarıda link verilmiştir.
AB Yönetmeliği 207/93 of 29 January 1993, organik gıdalarda kullanılabilecek organik olmayan tarımsal girdiler,işletme yardımcı maddeleri, ve katkı maddeleri
AB Yönetmeliği  1804/1999 of 19 July 1999, ilk kez organik hayvancılık kurallarını tanımlamıştır.
AB Yönetmeliği  No 2092/91 of 24 June 1991 organik gıda üretimi üzerine yayınlanmıştır.  Official Journal of the European Communities, L198 (22.7.1991), and subsequent amendments.
AB Yönetmeliği  (EC) No 882/2004 of 29 April 2004 Hayvan yemi ve gıdası konunda yayınlanmış yönetmeli
ktir.
AB Yönetmeliği (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 organik üretim ve etiketleme yönetmeliğidir.  Regulation (EEC ) No 2092/91. Official Journal of the European Communities, L189/1 (20.7.2007), 1-23.
AB Yönetmeliği (EC) No 404/2008 of 6 May 2008 amending Annex II to Council Regulation (EEC ) No 2092/91 Spinosad, potasyum bikarbonat, bakır oktanat ve etilen kullanımı ile ilgili yönetmeliktir. Official Journal of the European Communities, L120/8 (7.5.2008), 8-10.
AB Yönetmeliği (EC) No 889/2008 of 5 September 2008, AB Organik Üretim ve Etiketleme Yönetmeliği (EC ) No 834/2007 ne bağlı olarak denetim ve organik üretimin kriterlerini açıklar. Official Journal of the European Communities, L250/1 (18.9.2008), 1-84. Bu yönetmelik sık sık ‘NIROF ’ (Organik Tarımın Yeni Uygulama Kriterleri) olarak tanımlandırılır.
834/2007 yönetmeliği 889/2008 ve 1235/2008 yönetmelikleriyle birlikte 01 Ocak 2009 dan itibaren yürürlüğe girmiştir. 
AB Yönetmeliği 967/2008 of 29 Eylül 2008 yönetmeliği 834/2007 Yeni AB logosunun detaylarını verir.
AB Yönetmeliği 1235/2008 of 8 Aralık 2008, 834/2007 yönetmeliği altında üçüncü ülkelerden ithalatkurallarını açıklar.
AB Yönetmeliği 1254/2008 of 15 Aralık 2008, the first amendment to Regulation 889/2008 yönetmeliğinin ilk eki olup %100 kendi-çiftlik dönüşüm ürünü yem maddelerinin ve yumurtaların kutlamalar için renklendirilmesi ve maya sertifikasyon standardlarını açıklar.
Yönetmeliklerin tamamı resmi dillerde şu adreste bulunmaktadır. 
http://eur-lex.europa.eu.
Yönetmeliklerin kronolojik bir listesine ise IFOAM websayfasından ulaşılabilir: www.ifoam-eu.org

 

 


Buraya yazdıklarınız script tarafından swf niz ile değiştirilecektir.