Ana Sayfa etko Hakkımızda etko İletişim
  
Etko Tarımsal Ekolojik Kontrol Organizasyonu

Tarım kontrol
Buraya yazdıklarınız script tarafından swf niz ile değiştirilecektir.
Gezinti Bağlantılarını AtlaAna Sayfa

Etko

Etko Tarımsal

 ÇALIŞMA İLKELERİ TARAFSIZLIK TAAHÜDÜ ve İLGİ ÇELİŞKİSİ

YÖNETMELİKLER

TC Organik Tarım Yönetmeliği 27676/2010 tıklayınız:

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14217&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=tar%C4%B1m 

TC İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği 27778/2010 Tıklayınız:

http://www.tarim.gov.tr/BUGEM/Belgeler/Bitkisel%20%C3%9Cretim/%C4%B0yi%20Tar%C4%B1m%20Uygulamalar%C4%B1/%C4%B0TU%20Mevzuat/itu_yonetmelik_2014.pdf

AB Yönetmeliği 834/2007:   

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:EN:PDF

 
AB komisyonu Organik Hayvancılık yetiştiriciliğinde hayvan besleme konusundaki yönetmeliğinde güncelleme yaptı. 
AB Yönetmeliği Güncellemesi Hayvancılık için tıklayınız:
 
Yeni AB İthal Yönetmeliği: Reg 1235/2008

ACB Standard “Equivalent European Organic Production and Processing Standard for Third Countries” Information:

ACB 2010 INFORMATION.pdf

V7 Jan15 IACBs Equivalent EU Standard revision

NOP Regulation  

http://www.ams.usda.gov

COR Canadian Organic Regyme:

COR 032-0310-2008-eng.pdf  

ETKO İtiraz & Şikayet ve Yaptırım Prosedürü için tıklayınız

GP 05 Appeals & Complaints & Disputes Info.pdf  

ETKO Hizmet Broşürleri için tıklayınız

GP 21 ITU Sertifikasyon Hizmetleri Brosuru.pdf 

GP 10 Sertifikasyon Hizmetleri Brosuru Rev06.2014050.pdf     

GP 10 General Information on ETKO Organic Certification Services REV 13.pdf
 

ETKO İş Akış Şeması için tıklayınız

ETKO Ücret tablosu için tıklayınız:

TI14 Fee Structure / UCRET TABLOSU.rev14.pdf

 ETKO Önlemler Kataloğu için tıklayınız

TI 46 Catalogue of Measures

ETKO Tekstil Sertifikasyon Programı: ETKO Tekstil programı için Tekstil Bölümünü tıklayınız.  

ETKO Tarım ve Köyişleri Bakanlğının 11.04.2003 tarih ve PPD-ET-1/2003-2920 sayılı kararı ile ORGANİK TARIM'da kontrol ve sertifikasyon işlemleri için yetkilendirilmiştir. ETKO Tarım ve Köyişleri Bakanlığından 2006 yılında “İTU” İyi Tarım Uygulamaları yönetmeliği çerçevesinde kontrol ve sertifikasyon kuruluşu olarak yetki almıştır. Ayrıca TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumundan “İTU” kapsamında 2008 yılında akredite olmuştur. Bakınız www.tarim.gov.tr ve www.turkak.org.tr

ETKO Avrupa Birliği tarafından akredite edilen ilk Türk Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşudur. 

Bknz: Dosyalar/file/EC%201267-2011_3rd%20country%20CBs.pdf

Genel anlamda verimde sürekliliği sağlayan, insan ve çevre sağlığını tehdit eden kimyasal maddelerin kullanılmadığı, ve bu maddelerin kalıntılarının bulunmadığı besin değeri yüksek ürünlerin yetiştirildiği, toprak sağlığının düzeltildiği ve verimliliğinin sağlanarak korunduğu, çevrenin kirletilmeyip tahrip edilmediği ve mümkün olan en az enerji girdisiyle bir üretimin yapıldığı bir sistemdir. ETKO tarafından sertifikalandırılabilmek için üreticinin organic tarım uygulamaları için almış olduğu karar ve göstereceği çaba önemlidir. Üreticiler kimyasal girdilerden ziyade daha çok üretim tekniklerini kullanırlar. Bunlar ürün rotasyonu, organic hastalık ve zaralı mücadelesi, mekanik yabancı ot kontrolü, hayvan gübresi ve yeşil gübreleme uygulamalarının yapılması gibi tekniklerdir. Organik ürünlerin işlenmesi de yönetmeliklerce belirlenmiştir.

 

ETKO IOAS International Organic Accreditation Services organizasyonu tarafından ISO 65 Standardına göre akredite edilmiştir.

Bknz: http://www.ioas.org/certification_body/etko-ekolojyk-tarim-kontrol-organizasyonu-ltd-sti/

 

 

  
 

 ETKO'nun AB Eşdeğerlik Programı ISO 65 Kapsamında IOAS tarafından akredite edilmiştir. 

 International Organic Accreditation Service www.ioas.org. ETKO'nun AB Yönetmelikleriyle ilgili eşdeğerlik akreditasyonunu yürütmektedir.

 
 

 

 


Buraya yazdıklarınız script tarafından swf niz ile değiştirilecektir.